Nelerdir


Hilye-i Saadet İle İlgili Bilgi


Reklam


Hilye-i Saadet

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın görünüşü, tanınması. Lügatta hilye, “yaratılış, süret (görünüş), sıfat” manalarına kullanılmıştır. Hilye kelimesi, Peygamberimizin görünüşünü anlatan hadis-i şerif ile dört halifesi ve torunları hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin’in isimleri bulunan güzel hatlarla yazılmış levhalar için de kullanılmaktadır. Türk-islam Edebiyatında, Peygamberimizin görünüşünü anlatan eserlere de hilye veya şemail adı verilmiştir. Birçok şairler, bu hususta eşine çok az rastlanabilecek şiirler terennüm etmişlerdir.

Resülullah efendimizin, görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, hayatının tamamı bütün incelikleri ile çok geniş ve açık olarak islam alimleri tarafından senetleri, vesikaları ile yazılmıştır. Bu bilgiler bizzat Peygamberimizin kendi beyanları olan hadis-i şeriflerden ve Eshabının bildirdiği haberlerden toplanmıştır. Bunlara siyer kitapları denir. Binlerce siyer kitabından ilk olarak yazılan ibn-i ishak’ın Siret-i Resülullah kitabı olup, bunu ibn-i Hişam Humeyri aynı isim altında genişletmiş ve Alman müsteşriklerinden Wustenfeld yeniden basmıştır.

Allahü teala, bütün peygamberlerine vermiş olduğu mücizelerin hepsini Muhammed aleyhisselama da vermiştir. Arapça El-Mevahib-i Ledünniyye ve Farsça Medarücün-Nübüvve kitaplarında ve Mevahib’den kısaltılmış olan El-Envar-ul-Muhammediyye kitabında ve Arapça Huccetüllahi alel-alemin fi Mu’cizat-i Seyyid-il Mürselin kitabında bunların çoğu yazılıdır. islam şairlerinden Abdülbaki, imam-ı Kastalani’nin Mevahib kitabını Türkçeye tercüme etmiştir. Bu eser iki cilttir. Peygamberimizin hadis-i şeriflerini toplayarak, O’nun hilye ve şemailini bildiren bir eser meydana getiren imam-ı Tirmizi’nin Eş-Şemailün-Nebeviyye kitabı ile, Kadı Iyaz’ın Kitabüş-Şifa kitabı da meşhurdur. Hadis-i şerifler ve Eshabının bildirdiği haberler, Resülullah efendimizin hilye-i saadetlerini şöyle bildirmektedir


Reklam
Yorum Yapabilir , Veya trackback Yapabilirsiniz
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (ilk Puanı Siz Verin)
Loading...Loading...Bir Yanıt Bırak

www.okulsozleri.com